1 Boruto: Naruto The Movie (7.9)

2 Road to Ninja: Naruto the Movie (7.7)

3 The Last: Naruto the Movie (7.6)

4 Naruto the Movie: Blood Prison (7.3)

5 Naruto Shippuden the Movie: The Will Of Fire (7.2)

6 Naruto Shippuden the Movie: The Lost Tower (7.0)

7 Naruto Shippuden the Movie: Bonds (7.0)`

8 Naruto Shippuden the Movie (6.9)

9 Clash in the Land of Snow (6.7)