1. THE WITCHER

2. ARCANE

3. CASTLEVANIA

4. CARMEN SANDIEGO

5. POKÉMON

6. DIGIMON

7. ALIEN: ISOLATION – THE DIGITAL SERIES

8. DRAGON'S LAIR: THE SERIES