Editorial Team

Akhilendra Sahu

Akhilendra Sahu

Editor-in-chief
Divya Gandotra Tandon

Divya Gandotra Tandon

Editor-in-chief
Adam N. Rivera

Adam N. Rivera

Author
Jammy Dixon

Jammy Dixon

Author
Yashika Varshney

Yashika Varshney

HR Manager
Kirsten M. Kinser

Kirsten M. Kinser

Author